Podlesí
Naposledy aktualizováno: 20.10.2016

Knihovna poskytuje tyto služby:

Výpůj?ní služby - půj?ování knih z vlastního i z vým?nného fondu.

Meziknihovní výpůj?ní služby - zprost?edkování knih z jiných knihoven.

P?ístup k ve?ejnému internetu.